Doradztwo techniczne


Proponujemy pomoc w doborze sprzętu niezbędnego do prowadzenia różnego typu wywiadów i obserwacji.

Początkujący detektywi, lub osoby które chcą prowadzić śledztwo na własną rękę, czeka długa droga by nauczyć się wszystkich tajników tej specyficznej działalności. Osoby takie powinny nie tylko być dyskretne i spostrzegawcze, ale też posiadać chociaż podstawową wiedzę na temat psychiki człowieka i mowy ciała.

By ułatwić zainteresowanym osobom wkroczenie w świat detektywistyczny proponujemy pomoc w doborze sprzętu niezbędnego do prowadzenia różnego typu wywiadów i obserwacji.